Återbruk av möbler för verksamheter inom Gävle Kommunkoncern

Runt bord

Okänd tillverkare