Återbruk av möbler för verksamheter inom Gävle Kommunkoncern

Avlastningsbord

Okänd tillverkare